ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΟΥ

Υπό την αιγίδα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή

ΑΠΟΚΤΗΣΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΗΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

image01

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

" Η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές. Το ελληνικό σήμα ταυτοποιεί την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να κατακτήσουν μια ξεχωριστή θέση στις επιλογές των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. "

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα.

Πιστοποιημένα Προϊόντα / Υπηρεσίες

Αναζήτησε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα.

Κανονισμοί Απονομής

Οι Κανονισμοί απονομής του Ελληνικού Σήματος για κάθε προϊόν και υπηρεσία.

Δήλωση Γενικού Γραμματέα

Η συμβολή του Ελληνικού Σήματος στην προώθηση των προϊόντων και των επιχειρήσεων που αποκτούν δικαίωμα χρήσης του είναι ιδιαίτερης σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται:

  • τα τοπικά προϊόντα
  • η τοπική επιχειρηματικότητα
  • μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών προϊόντων.

Είναι ένα σημαντικό μέσο ενεργητικής αντίστασης των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, έναντι της προωθούμενης ισοπέδωσης, μέσω της παγκοσμοιοποιημένης αγοράς χωρίς φραγμούς και κανόνες, η οποία αντικειμενικά ευνοεί τους καθετοποιημένους παραγωγικούς ομίλους των πολυεθνικών και πλήττει την μικρομεσαία παραγωγή.

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Παπαδεράκης Αντώνης

Απονομή του Ελληνικού Σήματος