ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΟΥ

Υπό την αιγίδα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή

ΑΠΟΚΤΗΣΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΗΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

image01

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

" Η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές. Το ελληνικό σήμα ταυτοποιεί την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να κατακτήσουν μια ξεχωριστή θέση στις επιλογές των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. "

Ελληνικό Σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα.

Πιστοποιημένα Προϊόντα / Υπηρεσίες

Αναζήτησε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα.

Κανονισμοί Απονομής

Οι Κανονισμοί απονομής του Ελληνικού Σήματος για κάθε προϊόν και υπηρεσία.

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαιτείται η παραγωγή, η εκτροφή και η συγκομιδή να πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, απαιτείται η βασική πρώτη ύλη να προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ως βασικό κριτήριο ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο και στις επιτραπέζιες ελιές - 2018

Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα - 2015