Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι: • η παροχή διαρκούς, ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων, μέσω της έρευνας, • η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, μέσω της πιστοποίησης, • η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, • η προώθηση καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) έχει οριστεί αρμόδιος φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος για τα κάτωθι προϊόντα: • Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432/Β/4.06.2014) «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα», • Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63578/17 (ΦΕΚ Β’ 2111/20.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο» και • Επιτραπέζιες Ελιές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63585/17 (ΦΕΚ Β’ 2120/21.06.17): «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές». Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά με την επωνυμία τους τα ανωτέρω προϊόντα, διενεργεί ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19 που αποτελεί τροποποίηση του Ν. 4072/2012, ως αρμόδιος Φορέας της χώρας για την τήρηση του «Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.», απονέμει το Ελληνικό Σήμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού, στα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για τα οποία έχουν λάβει έγκριση. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για το λόγο αυτό δέχεται αιτήσεις από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., με σκοπό την αυτοδίκαιη απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος και προβαίνει στην καταχώρησή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Τέλος, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μη ορθή χρήση ή κατάχρηση του Ελληνικού Σήματος από καταχωρισμένες στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ή μη επιχειρήσεις.


Τελευταία Νέα

10 12, 2019

«Απονομή Ελληνικού σήματος σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘέμα: « Απονομή Ελληνικού σήματος σεπροϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ». Το Υπουργείο Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων θέτοντας ως κύρια πολιτική προτεραιότητα

10 9, 2018

Σχετικα με την εκδήλωση στη 83η ΔΕΘ -Ελληνικό Σήμα στην ελιά και το ελαιόλαδο: η συμβολή του στην τυποποίηση και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων

Μεταφόρτωση ΑρχείουΣτο πλαίσιο της 83η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ

3 9, 2018

Εκδήλωση για το Ελληνικό Σήμα στο παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και στην επιτραπέζια ελιά στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ

Μεταφόρτοση ΑρχείουH Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα σ

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης ...ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης απονομής κανονισμού ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης....ελληνικού σήματος στο ελαιόλαδο

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης κανονισμού απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Επικοινωνία