Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αποστολή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι η παροχή διαρκούς, ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων, μέσω της έρευνας, της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της προώθησης καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) ορίστηκε, με την ΚΥΑ Κ4-7838 (ΦΕΚ 1432/Β/4.06.2014) «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Γάλα και στα Γαλακτοκομικά προϊόντα», αρμόδιος φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία τους. Κάθε επιχείρηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού, καθώς και κάθε ανανέωση, μεταβίβαση, ανάκληση της χρήσης του Σήματος (προσωρινή ή οριστική) καταχωρίζεται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί συνεχείς ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του Ελληνικού Σήματος από της εγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Παρουσίαση του Ελληνικού Σήματος από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην ΔΕΘ  


Τελευταία Νέα

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης ...ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης απονομής κανονισμού ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

27 5, 2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης....ελληνικού σήματος στο ελαιόλαδο

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης κανονισμού απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

28 4, 2016

Διαβούλευση απονομής.... ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υ

22 4, 2016

Διαβούλευση απονομής.... ελληνικού σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υ

31 10, 2015

Επίσημος ιστότοπος Μητρώου Ελληνικού Σήματος

Καλώς ορίσατε στον επίσημο ιστότοπο του Μητρώου Ελληνικού Σήματος

Επικοινωνία