''ΚΡΙΚΡΙ'' ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΟ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.16.281
Ονομασία Πώλησης ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΦΟΥΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΟ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας