"ΜΕΒΓΑΛ" ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΛΑΦΡΥ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.16.248
Ονομασία Πώλησης ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 4% ΛΙΠΑΡΑ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας