ΤΥΡΙ ΓΑΛΟΤΥΡΙ ΠΟΠ "ΝΩΜΑ"


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.21.1377
Ονομασία Πώλησης ΤΥΡΙ ΓΑΛΟΤΥΡΙ ΠΟΠ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ιστοσελίδα
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ