ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π.- ‘’Duvichus’’


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
Αριθμός ΓΕΜΗ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
E-mail
Κωδικός EL-ELGO.20.1098
Ονομασία Πώλησης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Ο.Π.- ‘’Duvichus’’
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Γεωγραφική Ένδειξη
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας