ΚΡΙ ΚΡΙ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ & ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.20.1087
Ονομασία Πώλησης ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΦΡΟΥΤΑ , ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ ,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας