ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
Αριθμός ΓΕΜΗ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.19.1026
Ονομασία Πώλησης ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ιστοσελίδα
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ