ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΟΡΟΣ ΕΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 6,7% ΛΙΠΑΡΑ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.19.892
Ονομασία Πώλησης ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 6,7% ΛΙΠΑΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας