ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ-ΟΡΟΣ ΕΛΙΚΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΥ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο
E-mail
Ιστοσελίδα
Κωδικός EL-ELGO.19.887
Ονομασία Πώλησης ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΥ 0,4% ΛΙΠΑΡΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας