ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ Π.Γ.Ε.- ZANTE NATURA


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
Αριθμός ΓΕΜΗ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
E-mail
Κωδικός EL-ELGO.19.765
Ονομασία Πώλησης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ Π.Γ.Ε.- ZANTE NATURA
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας