ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΑΧΟ "ΟΙ ΦΑΡΜΕΣ ΜΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ''


Επωνυμία
Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Τηλέφωνο
Φάξ
E-mail
Κωδικός EL-ELGO.18.746
Ονομασία Πώλησης ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΑΧΟ
Εμπορική Ονομασία
Κατηγορία Προϊόντος
Περιγραφή Προιόντος
Ημερομηνία Απονομής του Ε.Σ
Φορέας Απονομής
Κανονισμός Απονομής
Όνομα
Είδος Εργασίας