Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης ...ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

  • 5/27/2016

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης απονομής κανονισμού ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

Περισσότερα


Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης....ελληνικού σήματος στο ελαιόλαδο

  • 5/27/2016

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης κανονισμού απονομής Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Περισσότερα


Διαβούλευση απονομής.... ελληνικού σήματος στις επιτραπέζιες ελιές

  • 4/28/2016

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υ

Περισσότερα


Διαβούλευση απονομής.... ελληνικού σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο

  • 4/22/2016

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υ

Περισσότερα


Επίσημος ιστότοπος Μητρώου Ελληνικού Σήματος

  • 10/31/2015

Καλώς ορίσατε στον επίσημο ιστότοπο του Μητρώου Ελληνικού Σήματος

Περισσότερα